قیمت Asus Transformer Pad TF300T

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad TF300T سیستم عامل: Android OS, v4.0, up to v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات Asus Transformer Pad TF701T

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad TF701T سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

قیمت Asus Transformer Prime TF201

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Prime TF201 سیستم عامل: Android OS, v3.2, up to v4.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM ب..

ادامه مطلب

قیمت Asus Transformer Pad Infinity 700

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad Infinity 700 سیستم عامل: Android OS, v4.0, up to v4.2.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی..

ادامه مطلب

مشخصات Asus Transformer Pad TF300TG

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad TF300TG سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

مشخصات Asus Transformer Pad TF303CL

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad TF303CL سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات Asus Transformer Book Trio

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Book Trio سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 11.6 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

قیمت Asus Transformer TF101

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer TF101 سیستم عامل: Android OS, v3.0, v3.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

قیمت Asus Transformer Prime TF700T

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Prime TF700T سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

قیمت Asus Transformer Pad Infinity 700 LTE

مشخصات کامل گوشی Asus Transformer Pad Infinity 700 LTE سیستم عامل: Android OS, v4.0, up to v4.2.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی..

ادامه مطلب