جزئیات گوشی Asus V80

مشخصات کامل گوشی Asus V80 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus P565

مشخصات کامل گوشی Asus P565 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus P505

مشخصات کامل گوشی Asus P505 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile OS for P… دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus P535

مشخصات کامل گوشی Asus P535 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus P527

مشخصات کامل گوشی Asus P527 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus P525

مشخصات کامل گوشی Asus P525 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   بات..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus M930

مشخصات کامل گوشی Asus M930 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6 Standard دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus M303

مشخصات کامل گوشی Asus M303 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 700mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus J501

مشخصات کامل گوشی Asus J501 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Asus P552w

مشخصات کامل گوشی Asus P552w سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب