گوشی Asus Zenpad Z10 ZT500KL

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad Z10 ZT500KL سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 7800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenpad 3S 10 Z500KL

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad 3S 10 Z500KL سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 7800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenfone Live ZB501KL

مشخصات کامل گوشی Asus Zenfone Live ZB501KL سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2650mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenpad 3S 10 Z500M

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad 3S 10 Z500M سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 5900mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 4680mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenpad Z8

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad Z8 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 7.9 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 4680mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenpad 10 Z300M

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad 10 Z300M سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenfone Go ZB500KL

مشخصات کامل گوشی Asus Zenfone Go ZB500KL سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2600mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenpad 8.0 Z380M

مشخصات کامل گوشی Asus Zenpad 8.0 Z380M سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 8 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 4000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی Asus Zenfone Go ZB450KL

مشخصات کامل گوشی Asus Zenfone Go ZB450KL سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2070mAh ع..

ادامه مطلب